Informatie

Zingen hoort bij kinderen, zingen hoort thuis in de school.
Zingen is een samenbindende activiteit en daarom goed voor het groepsproces.
Als je zingt met de klas of met de school, krijgen kinderen de ruimte om zich te uiten.
Zingen bevordert de concentratie.
Zingen biedt eindeloze aanknopingspunten voor het onderwijs:

  • Het integreren van liedjes binnen thema’s en projecten
  • Het verwerken van informatie
  • Het vergroten van woordenschat
  • Het stimuleren van creatieve processen bij kinderen
  • Het ontwikkelen van de muzikale ontwikkeling
  • Het bewust worden van het cultureel erfgoed
  • Het vormgeven aan vieringen, herdenkingen en feesten
  • Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie

Versterkende lus

Elke cultuur op de wereld heeft haar eigen muzikale identiteit. Elke gebeurtenis kan gekoppeld worden aan muziek en tekst. De stem is een bijzonder instrument. De stem komt letterlijk van binnenuit en het lichaam vormt een natuurlijke klankkast. Misschien is het daarom dat zingen zoveel impact kan hebben op mensen.
Wie zingt, stapt in een versterkende lus: je wordt vrolijk van zingen, als je vrolijk bent ga je zingen. Zo brengt zingen een groep in een positieve flow, met alle gevolgen van dien.

Kwetsbaar

Zingen kan ook heel kwetsbaar zijn. Denk aan een solo, een droevig lied of een persoonlijk verhaal dat verpakt is in muziek. Een leerkracht die zelf niet zeker is van zijn of haar stem kan dit als een barrière ervaren, waardoor er niet of nauwelijks gezongen wordt. Superliedjes doet zijn best om het zingen laagdrempelig te maken. Wie zelf niet zo makkelijk zingt, kan met behulp van technische middelen toch de klas aan het zingen krijgen. Ingezongen liedjes kunnen panklaar op het digitale schoolbord afgespeeld worden. En wanneer de groep het lied voldoende kent, kan de leerkracht overstappen op de instrumentale begeleidingstracks. Met een paar muisklikjes is het voor iedereen mogelijk om te zingen met de klas.

Met zingen kun je meer

Zingen is al een heerlijke en positieve activiteit, die hoort bij de school. En wie de barrières doorbreekt, zal nieuwe kansen ontdekken om vanuit het zingen ook meer invulling te geven aan het muziekonderwijs. Door kinderen te betrekken bij het begeleiden met instrumenten die zij kunnen bespelen, verdiep je de muzikale activiteit. Kinderen worden geprikkeld om mee te denken en mee te doen. Kleine groepjes, ensembles of bandjes kunnen binnen de muziekles of viering een plek krijgen. Talenten worden zichtbaar en het schoolplezier zal toenemen. Op deze link leest u meer over recent onderzoek.